< Back

TELEPART - RESEBIDRAG FÖR ESTRADKONSTNÄRER

TelepART, som lanserades i mars 2016 av Finlands Benelux-institut, är ett fortlöpande resebidragssystem för uppträdande konstnärer som möjliggör uppträdanden mellan Finland och resten av Europa. Resebidragen riktar sig till aktörer som påbörjar eller som redan har kommit igång med sin karriär inom musik, dans, teater, cirkus och performans. Understödet har en låg ansökningströskel, det reagerar snabbt på behov och ansökan kan göras av både artister, evenemangarrangörer och producenter. Bidragen kan gälla både mindre enstaka uppträdanden och större festivaler och turnéer.

Länderna som är inkluderade i programmet är Finland, Ungern, Slovakien, Slovenien Kroatien, Rumänien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Estland, Letlland och Litauen.

Maximibeloppet för bidraget är 1000 € och ansökningarna behandlas inom 2 veckor efter inlämningen. Beslutet tas av FinnAgora i samverkan med expertorganisationer inom estradkonst.

Läs mer på applytelepart.com