< Back

New Jazz from Finland: Ilmiliekki Quartet i Budapest 29.11

29.11.2019 20:00

En av de mest välkända jazz band Ilmiliekki Quartet kommer till Budapest. Ilmieliekki spelar den 29.11 kl.20.00 på Budapest Music Centers Opus Jazz Club. Spelningen är en del av New Jazz from Finland som organiseras för tredje året i samarbete med FinnAgora. 

Mer information kan hittas här

Facebook eventet kan hittas här