FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
20.1.2020
Finn Filmnapok is soon here! FinnAgora has for 9 years...
30.10.2019
Hello, FinnAgora has annually three trainees, who all come...