FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
24.3.2020
Greetings from Finland! I arrived here last week, not...
2.3.2020
Performing outside of your home FinnAgora is part of...